ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ke
Ksh10,000.00
1 سال
N/A
Ksh10,000.00
1 سال
.co.ke
Ksh2,300.00
1 سال
N/A
Ksh2,300.00
1 سال
.or.ke
Ksh2,300.00
1 سال
N/A
Ksh2,300.00
1 سال
.ne.ke
Ksh2,300.00
1 سال
N/A
Ksh2,300.00
1 سال
.mobi.ke
Ksh1,200.00
1 سال
N/A
Ksh1,200.00
1 سال
.info.ke
Ksh1,200.00
1 سال
N/A
Ksh1,200.00
1 سال
.me.ke
Ksh600.00
1 سال
N/A
Ksh600.00
1 سال
.go.ke
Ksh1,500.00
1 سال
N/A
Ksh1,500.00
1 سال
.ac.ke
Ksh1,300.00
1 سال
N/A
Ksh1,300.00
1 سال
.sc.ke
Ksh1,300.00
1 سال
N/A
Ksh1,300.00
1 سال
.com
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.co
Ksh4,000.00
1 سال
Ksh4,000.00
1 سال
Ksh4,000.00
1 سال
.org
Ksh2,000.00
1 سال
Ksh2,000.00
1 سال
Ksh2,000.00
1 سال
.net
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.biz
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
Ksh1,500.00
1 سال
.info
Ksh1,100.00
1 سال
Ksh1,100.00
1 سال
Ksh1,100.00
1 سال
.se
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
.ae
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
.me
Ksh1,160.00
1 سال
Ksh1,160.00
1 سال
Ksh1,160.00
1 سال
.us
Ksh2,300.00
1 سال
Ksh2,300.00
1 سال
Ksh2,300.00
1 سال
.eu
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
.tv
Ksh3,500.00
1 سال
Ksh3,500.00
1 سال
Ksh3,500.00
1 سال
.so
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh11,000.00
1 سال
Ksh11,000.00
1 سال
.ca
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.co.tz
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.or.tz
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.ne.tz
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.me.tz
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.ac.tz
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.sc.tz
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
Ksh2,500.00
1 سال
.co.ug
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
.or.ug
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
Ksh5,000.00
1 سال
.io hot!
Ksh8,000.00
1 سال
Ksh8,000.00
1 سال
Ksh8,000.00
1 سال
.app
Ksh4,000.00
1 سال
Ksh4,000.00
1 سال
Ksh4,000.00
1 سال
.insure
Ksh13,000.00
1 سال
Ksh13,000.00
1 سال
Ksh13,000.00
1 سال
.global
Ksh10,000.00
1 سال
Ksh10,000.00
1 سال
Ksh10,000.00
1 سال
.co.rw
Ksh2,500.00
1 سال
N/A
Ksh2,500.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution